...

Bez Słów


Cezariusz Gadzina – soprano and alto saxophones
Cezary Chmiel – keyboards
CAVE
Piotr Smoleń – guitars
Pawel Mazur – bass guitar
Leszek Łuszcz – drums

Editions Saint Paul 1996, ESP 176

 1. Wspominaj mnie dobrze
 2. Czy kochasz
 3. Miodek
 4. Kiedy życie jest piękne
 5. Kiedy nadchodzisz
 6. Mały marzyciel
 7. W nowe życie
 8. Zagubiona w sobie
 9. Specer po jeziorze
 10. Tylko ty
 11. Miedzy nocą a dniem
 12. Odlećmy razem
 13. Podróż

You can taste the music from this CD

2. Czy kochasz
11. Miedzy nocą a dniem

If you want to buy this CD go to our Shop

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.